Address: Dharamsala Rd, opp. Civil hospital, near royal hotel, Kangra, Himachal Pradesh 176001

Phone: 098163 54666